Lukšić u Briselu prestavio "Pranje knjiga preko para"

Brisel (mozakUbime) - Administracija Evropske unije pokrenula je pitanje svog daljeg postojanja, nakon što je u Briselu predstavljeno djelo od kapitalnog značaja "Knjiga straha" savremenog crnogorskog autora dr Igora Lukšića.

"Postojanje Evropske unije izgubilo je svaki dalji značaj! Da li je moguće da je Brisel do sada bio slijep da ne primijeti postojanje ovako kapitalnog literarnog djela?"

Izuzetnu pažnju administracija EU posvetila je produktu Balkana "Pranje knjiga preko para".

"Ovo je genijalno! Fascinantno! Ovako nešto zaslužuje Nobelovu nagradu za ekonomiju! Da li vi znate kakav proizvod ste izumili?" bili su oduševljeni u Briselu.

"Sumnjali smo sve vrijeme da sa vašim javnim finansijama nešto nije u redu ali sada smo svjesni da je u stvari u pitanju sasvim novi ekonomski pristup koji ćemo u našim matičnim zemljama početi i mi da primjenjujemo."

Izvor slike © meo-edition.eu