Marković: Nema političkog dogovora sa Pozitivnom, naš aranžman je ekonomski

Podgorica (mozakUbime) - Potpredsjednik Vlade i zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković kazao je da 25. januara očekuje pozitivan epilog, da Vlada dobije povjerenje u parlamentu. On tvrdi i da nema političkog dogovora sa Pozitivnom Crnom Gorom da u ponedjeljak u parlamentu podrži Vladu, te da se radi o čisto ekonomskom aranžmanu.

„Pozitivna Crna Gora je u pregovorima pokazala zrelost i odbacila pitanja koja uzrokuju vještačke podjele u društvu kao što su pitanja jezika, nacionalne pripadnosti ili religije. G. Pajović je saopštio da ga interesuje samo podjela novca i DPS je sa svojim partnerima iz Prve banke ozbiljno pristupio njihovom zahtjevu. Ne možemo vam još otkriti sve detalje o veličini sporazuma, s obzirom na osjetljivost teme i kvar na bankomatu.“

Predsjednik Pozitivne Crne Gore Darko Pajović kazao je da Vlada Crne Gore do danas nema podršku njegove partije. Kako je dodao, imaju dileme kako bi trebalo glasati 25. januara, te da to pitanje treba sagledati sa više aspekata na organima partije. Kako saznajemo iz izvora bliskih vrhu Pozitivne, najveću podršku ima predlog Azre Jasavić da se za podršku Vladi glasa visoko podignutim palcem i kažiprstom desne ruke, nakon što se novac prebroji i prođe test provjere ispravnosti novčanica. Gđa Jasavić navodno ima rezerve prema predlogu DPS da neobilježeni novac donese Zoran Jelić, koji je zbog otkrivanja afere Snimak prijetio ubacivanjem svežnja novca sa rasprskavajućom narandžastom farbom.

Drugi predlog o načinu glasanja je došao od predsjednika mladih Pozitivne, koji je predložio da se za podršku Vladi glasa visoko podignutom lijevom rukom u narandžastoj rukavici, dok bi desna bila na srcu, a poslanici bi pjevušili himnu.

Predlog Gorana Tuponje da se napravi pauza i ode na ručak, jednoglasno je prihvaćen.