Katnić: u Nikšiću spriječen državni udar nevažećim listićima!

Nikšić (mozakUbime) - Specijalni tužilac Milivoje Katnić je na vanrednoj konferenciji za medije stisuno oči i izjavio da na je dan nikšićkih izbora pokušan državni udar, preko lokalnog udara, i to nevažećim listićima. Obznanio je da je u skrivenoj koordiniranoj akciji specijalnih policijskih snaga i Tužilaštva došlo do hapšenja nekoliko ljudi, među kojima su i dvije starije gospođe koja su spremale udar "bijelim listićima" po ruskom receptu. Utvrđeno je da su iste ujedno i pripadnice terorističke grupacije "Majke 3+ đece" koje višednevno protestvuju ispred parmalenta.

"Dugom i opsežnom akcijom utvrdili smo da se u Nikšiću, na dan lokalnih izbora priprema državni udar na lokalnom nivou, u sadejstvu sa plaćenicima iz inostranstva i uz pomoć nezadovoljnih građana Nikšića. Sumnja se da je ova organizovana teroristička grupa trebala da organizovanom akcijom "bijeli listić", u vremenskome periodu od 07:00h - 20:00h na dan 12.03.2017. godine, opkoli sva biračka mjesta u gradu piva i čelika. Naoružani hemijskim olovkama i casual obučeni, kao da su stvarno krenuli na glasanje, napadnu biračka mjesta i na njima izvrše diverziju dana glasanja na način što bi učinili nevažećim glasačke listiće i obesmislili cjelokupni izborni proces. Uz pomoć junačkoga Taliha crnogorskog i svjedoka saradnika i svjedoka pokajnika, na vrijeme smo došli do informacije što se sprema i uspjeli da elimonišemo veći broj pripadnika ove terorističke grupe. Ipak jedan dio nam je umakao i uspio je da izvede svoj zlokobni naum pa, iz toga razloga, imamo 11% nevažećih glasačkih listića." istakao je Katnić.

On je u svom obraćanju naglasio da je sa teroristima dogovorio da se oružje, kojim bi se ovaj bijeli nauma sproveo u djelo, prvo nabavi a onda i uništi.

"Sa istaknutim patriotama i saradnicima naše akcije dogovorili smo se da se, po ranije utvrđenom planu ove terorističke skupine, nabavi predmetno oružje u vidu casual odjeće i hemijskih olovaka, a onda i uništi potapanjem u Slano. Prethodno je sve fotografisano u kući koja je bila ranije dogovorena za mjesto okupljanja odakle bi se krenulo u akciju. Nakon što su se, na dan izbora, grupe terorista okupile u kući u Straševini, a predvođene gore pomenutim gospođama iz "Majke 3+ đece", policija je promptno reagovala i pohapsila većinu terorističke ćelije te spriječila njihov naum." odlučan je bio Katnić

Istakao je da nije napravio istu grešku kao 16.10.2016. godine pa opozicija ovoga puta ne može reagovati.

"Za razliku od oktobra prošle godine, ovoga puta su mediji obaviješteni dan poslije tako da će svi biti zadovoljni. Država funkcioniše!"